Tilgjengelige kurs

Dette er en revidert utgave av teknisk dok kontroll. Revisjon 2019

After completing this course you will be able to plan an e-learning course together with exercises and elements of online teaching strategy, using a variety of tools and teaching methods selected specifically to meet your goals.

 

Veien til Drømmejobben!

Versjon for nettstudier

Dette kurset er for ansatte i Folkeuniversitetet, og omhandler hvordan personvern og GDPR blir ivaretatt i vår organisasjon. 

Yrkesutøvelse v/ Ann-Christin

Kommunikasjon for apotek v ann christin

Helsefremmende Apotek for revisjon

Her har alle lærere på Mesterutdanningen tilgang.

Revidert kursinnhold i forhold til ny læreplan. 

Velkommen til kurs presentasjonsteknikk!

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Denne malen utgjør: B1 del 1 + B2 del 2 norsk